Aanbevolen accessoires

BREEKHAMER 60KG KRAAN 1T CW00
Dag: € 90,00 | Week: € 315,00 | Week/4W: € 240,00
BREEKHAMER 90KG KRAAN 1,8T CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 350,00 | Week/4W: € 265,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
TERREINHARK CW05 VAN 1.2M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
TERREINHARK CW05 VAN 1M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
TRILBLOK 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 300,00
BOOMGRIJPER KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
BREEKHAMER 200KG KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 110,00 | Week: € 385,00 | Week/4W: € 290,00
GRONDBOOR HYDRAULISCH CW05/CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
PALLETVORK KRAAN 1,8T-3,5T CW05
Dag: € 25,00 | Week: € 75,00 | Week/4W: € 57,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 70,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 185,00
TERREINHARK CW05 VAN 1.2M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
TERREINHARK CW05 VAN 1M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
TILTROTATOR CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 275,00
TRILBLOK 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 300,00
V-PROFIELBAK KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
VERDICHTINGSWIEL CW05
Dag: € 55,00 | Week: € 165,00 | Week/4W: € 125,00
Toon alle accessoires
BOOMGRIJPER KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
BREEKHAMER 200KG KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 110,00 | Week: € 385,00 | Week/4W: € 290,00
GRACHTENBAK KRAAN 3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
GRONDBOOR HYDRAULISCH CW05/CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
ROOIRIEK VOOR KRAAN 2,5T - 3,5T CW05
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 70,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 185,00
TERREINHARK CW05 VAN 1.2M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
TERREINHARK CW05 VAN 1M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
TILTROTATOR CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 275,00
TRILBLOK 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 300,00
V-PROFIELBAK KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
VERDICHTINGSWIEL CW05
Dag: € 55,00 | Week: € 165,00 | Week/4W: € 125,00
Toon alle accessoires
BETONSCHAAR CW10 KRAAN 5-8T
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
BOOMGRIJPER KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 110,00 | Week: € 330,00 | Week/4W: € 250,00
BREEKHAMER 300KG KRAAN 5,5T CW10
Dag: € 135,00 | Week: € 475,00 | Week/4W: € 360,00
FUNDERINGSGRIJPER 5,5T-8T CW10
Dag: € 125,00 | Week: € 375,00 | Week/4W: € 285,00
GRACHTENBAK 5,5T-8T CW10
Dag: € 25,00 | Week: € 75,00 | Week/4W: € 60,00
GRONDBOOR HYDRAULISCH CW05/CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
ONKRUIDBORSTEL CW10
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 300,00
OVERDRUK FILTERKIST KRAAN 5T-8T-13T-20T-25T
Week: € 180,00 | Week/4W: € 160,00
PALLETVORK KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 35,00 | Week: € 105,00 | Week/4W: € 80,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 70,00 | Week: € 210,00 | Week/4W: € 160,00
ROOIRIEK VOOR KRAAN 5,5T - 8T CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 5T-8T CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 280,00 | Week/4W: € 210,00
TRILBLOK 5,5T-8T CW10
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
TROMMELZEEFBAK CW10 KRAAN 5-8T
Dag: € 145,00 | Week: € 375,00 | Week/4W: € 195,00
V-PROFIELBAK KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
VERDICHTINGSWIEL CW10
Dag: € 65,00 | Week: € 195,00 | Week/4W: € 150,00
Toon alle accessoires
2D STURING KRAAN 8T
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 315,00
BETONSCHAAR CW10 KRAAN 5-8T
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
BOOMGRIJPER KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 110,00 | Week: € 330,00 | Week/4W: € 250,00
BREEKHAMER 450KG KRAAN 8T CW10
Dag: € 160,00 | Week: € 560,00 | Week/4W: € 420,00
FUNDERINGSGRIJPER 5,5T-8T CW10
Dag: € 125,00 | Week: € 375,00 | Week/4W: € 285,00
GRACHTENBAK 5,5T-8T CW10
Dag: € 25,00 | Week: € 75,00 | Week/4W: € 60,00
GRONDBOOR HYDRAULISCH CW05/CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
ONKRUIDBORSTEL CW10
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 300,00
PALLETVORK KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 35,00 | Week: € 105,00 | Week/4W: € 80,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 70,00 | Week: € 210,00 | Week/4W: € 160,00
ROOIRIEK VOOR KRAAN 5,5T - 8T CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 5T-8T CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 280,00 | Week/4W: € 210,00
STRONKENFREES VOOR 8T KRAAN
Dag: € 150,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
TILTROTATOR CW10 VOOR BANDENKRAAN 9T
Dag: € 110,00 | Week: € 440,00 | Week/4W: € 300,00
TRILBLOK 5,5T-8T CW10
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
TROMMELZEEFBAK CW10 KRAAN 5-8T
Dag: € 145,00 | Week: € 375,00 | Week/4W: € 195,00
V-PROFIELBAK KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
VERDICHTINGSWIEL CW10
Dag: € 65,00 | Week: € 195,00 | Week/4W: € 150,00
Toon alle accessoires
BETONSCHAAR CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 430,00 | Week: € 1.700,00 | Week/4W: € 1.275,00
BOOMGRIJPER KRAAN 13T-25T CW30/CW40
Dag: € 160,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
BOOMSCHAAR CW30
Dag: € 250,00 | Week: € 1.000,00 | Week/4W: € 750,00
BREEKHAMER 1000KG KRAAN 13T CW30/CW40
Dag: € 195,00 | Week: € 780,00 | Week/4W: € 615,00
CRUSHER KRAAN 20T-25T
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 1.075,00
FUNDERINGSGRIJPER KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 175,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
GRACHTENBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30
Dag: € 70,00 | Week: € 210,00 | Week/4W: € 160,00
GRONDBOOR HYDRAULISCH CW05/CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
HIJSBALK 3T KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
HIJSBALK 1000KG KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
KANTELSTUK VOOR KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
ONKRUIDBORSTEL CW30
Dag: € 145,00 | Week: € 550,00 | Week/4W: € 350,00
PALENKRAKER 220MM-350MM
Dag: € 475,00 | Week: € 1.900,00 | Week/4W: € 1.425,00
PALLETVORK KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
RIPPERTAND KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
ROOIRIEK VOOR KRAAN 13T - 20T - 25T CW30/40
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 13T CW30/CW40
Dag: € 125,00 | Week: € 435,00 | Week/4W: € 330,00
TILTROTATOR CW30/CW40
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
TRILBLOK 13T-20T CW30
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 90KN
Dag: € 240,00 | Week: € 960,00 | Week/4W: € 720,00
TROMMELZEEFBAK CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 375,00 | Week: € 1.500,00 | Week/4W: € 1.190,00
V-PROFIELBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
VERDICHTINGSWIEL CW30
Dag: € 75,00 | Week: € 260,00 | Week/4W: € 195,00
VERLENGARM CW30/40
Dag: € 190,00 | Week: € 720,00 | Week/4W: € 425,00
Toon alle accessoires
BETONSCHAAR CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 430,00 | Week: € 1.700,00 | Week/4W: € 1.275,00
BOOMGRIJPER KRAAN 13T-25T CW30/CW40
Dag: € 160,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
BREEKHAMER 1500KG KRAAN 20T-25T CW30/CW40
Dag: € 240,00 | Week: € 1.000,00 | Week/4W: € 750,00
CRUSHER KRAAN 20T-25T
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 1.075,00
FUNDERINGSGRIJPER KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 175,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
GRACHTENBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30
Dag: € 70,00 | Week: € 210,00 | Week/4W: € 160,00
HIJSBALK 3T KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
HIJSBALK 1000KG KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
KANTELSTUK VOOR KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
METAALSCHAAR KRAAN 20T-30T CW40
Dag: € 400,00 | Week: € 1.600,00 | Week/4W: € 1.200,00
ONKRUIDBORSTEL CW30
Dag: € 145,00 | Week: € 550,00 | Week/4W: € 350,00
PALENKRAKER 220MM-350MM
Dag: € 475,00 | Week: € 1.900,00 | Week/4W: € 1.425,00
PALLETVORK KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
RIPPERTAND KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 20T-25T CW30/CW40
Dag: € 150,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
TILTROTATOR CW30/CW40
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
TRILBLOK 13T-20T CW30
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 90KN
Dag: € 240,00 | Week: € 960,00 | Week/4W: € 720,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 200KN
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 975,00
TROMMELZEEFBAK CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 375,00 | Week: € 1.500,00 | Week/4W: € 1.190,00
V-PROFIELBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
VERDICHTINGSWIEL CW30
Dag: € 75,00 | Week: € 260,00 | Week/4W: € 195,00
VERLENGARM CW30/40
Dag: € 190,00 | Week: € 720,00 | Week/4W: € 425,00
Toon alle accessoires
3D STURING GPS KRAAN
Dag: € 215,00 | Week: € 860,00 | Week/4W: € 645,00
BETONSCHAAR CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 430,00 | Week: € 1.700,00 | Week/4W: € 1.275,00
BOOMGRIJPER KRAAN 13T-25T CW30/CW40
Dag: € 160,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
BREEKHAMER 1500KG KRAAN 20T-25T CW30/CW40
Dag: € 240,00 | Week: € 1.000,00 | Week/4W: € 750,00
CRUSHER KRAAN 20T-25T
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 1.075,00
FUNDERINGSGRIJPER KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 175,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
GRACHTENBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30
Dag: € 70,00 | Week: € 210,00 | Week/4W: € 160,00
HIJSBALK 3T KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
HIJSBALK 1000KG KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
KANTELSTUK VOOR KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
METAALSCHAAR KRAAN 20T-30T CW40
Dag: € 400,00 | Week: € 1.600,00 | Week/4W: € 1.200,00
ONKRUIDBORSTEL CW30
Dag: € 145,00 | Week: € 550,00 | Week/4W: € 350,00
PALENKRAKER 220MM-350MM
Dag: € 475,00 | Week: € 1.900,00 | Week/4W: € 1.425,00
PALLETVORK KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
RIPPERTAND KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
ROOIRIEK VOOR KRAAN 13T - 20T - 25T CW30/40
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 20T-25T CW30/CW40
Dag: € 150,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
TRILBLOK 13T-20T CW30
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 90KN
Dag: € 240,00 | Week: € 960,00 | Week/4W: € 720,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 200KN
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 975,00
TROMMELZEEFBAK CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 375,00 | Week: € 1.500,00 | Week/4W: € 1.190,00
V-PROFIELBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
VERDICHTINGSWIEL CW30
Dag: € 75,00 | Week: € 260,00 | Week/4W: € 195,00
VERLENGARM CW30/40
Dag: € 190,00 | Week: € 720,00 | Week/4W: € 425,00
Toon alle accessoires
BETONSCHAAR CW40/45 KRAAN 30-38T
Dag: € 475,00 | Week: € 1.900,00 | Week/4W: € 1.425,00
BREEKHAMER 2500KG KRAAN 30T CW40/CW45
Dag: € 300,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 1.015,00
CRUSHER CW45 KRAAN 30-52T (VAST)
Dag: € 450,00 | Week: € 2.000,00 | Week/4W: € 1.500,00
RIPPERTAND KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 30T CW45
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 200KN
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 975,00
TUSSENSTUK KRAAN CW40/CW45
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
V-PROFIELBAK KRAAN 30-50T CW45
Dag: € 175,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
VERDICHTINGSWIEL CW45
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
Toon alle accessoires
BETONSCHAAR CW40/45 KRAAN 30-38T
Dag: € 475,00 | Week: € 1.900,00 | Week/4W: € 1.425,00
BREEKHAMER 2500KG KRAAN 30T CW40/CW45
Dag: € 300,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 1.015,00
RIPPERTAND KRAAN 30T
Dag: € 150,00 | Week: € 450,00 | Week/4W: € 340,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 30T CW45
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
TUSSENSTUK KRAAN CW40/CW45
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
V-PROFIELBAK KRAAN 30-50T CW45
Dag: € 175,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
Toon alle accessoires
3D STURING GPS KRAAN
Dag: € 215,00 | Week: € 860,00 | Week/4W: € 645,00
CRUSHER CW45 KRAAN 30-52T (VAST)
Dag: € 450,00 | Week: € 2.000,00 | Week/4W: € 1.500,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN CW55
Dag: € 220,00 | Week: € 880,00 | Week/4W: € 500,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 52T CW55
Dag: € 325,00 | Week: € 1.200,00 | Week/4W: € 900,00

Productomschrijving

Soorten bakken:

 • sleuvenbak
 • graafbak
 • kofferbak
 • kasseibak

 

sleuvenbak, graafbak en kofferbak worden standaard meegeleverd bij kranen tot 8T.

Kranen vanaf 5T beschikken over een hydraulische snelwissel, hamer + rotatieleidingen

online bestelling: bij kranen >8T, gelieve steeds de gewenste bakken te vermelden in de opmerking.

kranen met hoogtebeperking: beschikbaar op 1.8T/ 2,5T/ 3,5T/ 5,5T en 8T

Veiligheidscodes

Draag een veiligheidsbril

Draag werkhandschoenen

Draag gehoorbescherming

Draag een veiligheidshelm

Draag veiligheidsschoenen met slipvrije zolen en stalen tippen

Vervoerstype

Vrachtwagen

Opleiding

Op zoek naar een opleiding om met dit toestel te werken?

Wij helpen je graag verder!

Aansluiting CW00
Breedte 0,76 - 1 m
Gewicht 1 T
Graafdiepte 1,78 m
Hoogte 1,4 m

Huurprijs

Dag € 110,00
Week € 400,00
Week/4W € 300,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting
Breedte 1 - 1,3 m
Gewicht 1,8 T
Graafdiepte 2,27 m
Hoogte 2,38 m

Huurprijs

Dag € 120,00
Week € 420,00
Week/4W € 315,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting CW05
Breedte 1,5 m
Gewicht 2,5 T
Graafdiepte 2,32 m
Hoogte 2,46 m

Huurprijs

Dag € 130,00
Week € 455,00
Week/4W € 345,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting CW05
Breedte 1,7 m
Gewicht 3,5 T
Graafdiepte 3,13 m
Hoogte 2,48 m

Huurprijs

Dag € 145,00
Week € 500,00
Week/4W € 375,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting CW10
Breedte 2 m
Gewicht 5,5 T
Graafdiepte 3,13 m
Hoogte 2,53 m

Huurprijs

Dag € 170,00
Week € 595,00
Week/4W € 450,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting CW10
Breedte 2,2 m
Gewicht 8 T
Graafdiepte 4,51 m
Hoogte 2,62 m

Huurprijs

Dag € 220,00
Week € 770,00
Week/4W € 580,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting CW30/CW40
Breedte 2,50 m
Gewicht 14T
Graafdiepte 5,41 m
Hoogte 2,79 m
Type Dual Arm

Huurprijs

Dag € 290,00
Week € 1.100,00
Week/4W € 825,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting CW30/CW40
Breedte 3,2 m
Gewicht 20 T
Graafdiepte 5,8 m
Hoogte 3,01 m
Type Dual Arm

Huurprijs

Dag € 340,00
Week € 1.400,00
Week/4W € 1.025,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting CW30/CW40
Breedte 3,3 m
Gewicht 25 T
Graafdiepte 6,5 m
Hoogte 3,3 m
Type Triple Arm

Huurprijs

Dag € 395,00
Week € 1.580,00
Week/4W € 1.315,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting CW45
Breedte 3,4 m
Gewicht 30 T
Graafdiepte 6,6 m
Hoogte 3,2 m
Type Dual Arm

Huurprijs

Dag € 475,00
Week € 1.900,00
Week/4W € 1.600,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting CW45
Breedte 3,40m
Gewicht 38T
Graafdiepte 6,90m
Hoogte 3,31m
Type Triple Arm

Huurprijs

Dag € 550,00
Week € 2.200,00
Week/4W € 1.925,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.
Aansluiting CW55 S
Breedte 3,82m
Gewicht 52T
Graafdiepte 7,2m
Type Dual arm

Huurprijs

Dag € 925,00
Week € 3.650,00
Week/4W € 2.625,00
 • Al onze prijzen zijn exclusief machinebreukregeling, slijtages, verbruiksgoederen, BTW en eventueel brandstofverbruik. Onder voorbehoud van drukfouten.

  dag = 8 draaiuren, week = 40 draaiuren (5 werkdagen), week/4W= weektarief bij een huurperiode van minimaal 4weken. 
   
 • opgegeven specificaties zijn louter indicatief en kunnen afwijken afhankelijk van het geleverde model. bij specifieke vereisten, gelieve deze steeds te vermelden in uw bestelmail.

Huren

Huren

Huren

Huren

Huren

Huren

Huren

Huren

Huren

Huren

Huren

Huren

 • Makkelijk en snel
 • Alles op voorraad
 • Eigen transportdienst
 • Kies zelf je bezorging

Aanbevolen accessoires

BREEKHAMER 60KG KRAAN 1T CW00
Dag: € 90,00 | Week: € 315,00 | Week/4W: € 240,00
BREEKHAMER 90KG KRAAN 1,8T CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 350,00 | Week/4W: € 265,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
TERREINHARK CW05 VAN 1.2M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
TERREINHARK CW05 VAN 1M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
TRILBLOK 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 300,00
BOOMGRIJPER KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
BREEKHAMER 200KG KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 110,00 | Week: € 385,00 | Week/4W: € 290,00
GRONDBOOR HYDRAULISCH CW05/CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
PALLETVORK KRAAN 1,8T-3,5T CW05
Dag: € 25,00 | Week: € 75,00 | Week/4W: € 57,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 70,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 185,00
TERREINHARK CW05 VAN 1.2M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
TERREINHARK CW05 VAN 1M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
TILTROTATOR CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 275,00
TRILBLOK 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 300,00
V-PROFIELBAK KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
VERDICHTINGSWIEL CW05
Dag: € 55,00 | Week: € 165,00 | Week/4W: € 125,00
Toon alle accessoires
BOOMGRIJPER KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
BREEKHAMER 200KG KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 110,00 | Week: € 385,00 | Week/4W: € 290,00
GRACHTENBAK KRAAN 3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
GRONDBOOR HYDRAULISCH CW05/CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
ROOIRIEK VOOR KRAAN 2,5T - 3,5T CW05
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 70,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 185,00
TERREINHARK CW05 VAN 1.2M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
TERREINHARK CW05 VAN 1M BREED VOOR KRAAN
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
TILTROTATOR CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 275,00
TRILBLOK 1,8T-2,5T-3,5T CW05
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 300,00
V-PROFIELBAK KRAAN 2,5T-3,5T CW05
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
VERDICHTINGSWIEL CW05
Dag: € 55,00 | Week: € 165,00 | Week/4W: € 125,00
Toon alle accessoires
BETONSCHAAR CW10 KRAAN 5-8T
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
BOOMGRIJPER KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 110,00 | Week: € 330,00 | Week/4W: € 250,00
BREEKHAMER 300KG KRAAN 5,5T CW10
Dag: € 135,00 | Week: € 475,00 | Week/4W: € 360,00
FUNDERINGSGRIJPER 5,5T-8T CW10
Dag: € 125,00 | Week: € 375,00 | Week/4W: € 285,00
GRACHTENBAK 5,5T-8T CW10
Dag: € 25,00 | Week: € 75,00 | Week/4W: € 60,00
GRONDBOOR HYDRAULISCH CW05/CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
ONKRUIDBORSTEL CW10
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 300,00
OVERDRUK FILTERKIST KRAAN 5T-8T-13T-20T-25T
Week: € 180,00 | Week/4W: € 160,00
PALLETVORK KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 35,00 | Week: € 105,00 | Week/4W: € 80,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 70,00 | Week: € 210,00 | Week/4W: € 160,00
ROOIRIEK VOOR KRAAN 5,5T - 8T CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 5T-8T CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 280,00 | Week/4W: € 210,00
TRILBLOK 5,5T-8T CW10
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
TROMMELZEEFBAK CW10 KRAAN 5-8T
Dag: € 145,00 | Week: € 375,00 | Week/4W: € 195,00
V-PROFIELBAK KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
VERDICHTINGSWIEL CW10
Dag: € 65,00 | Week: € 195,00 | Week/4W: € 150,00
Toon alle accessoires
2D STURING KRAAN 8T
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 315,00
BETONSCHAAR CW10 KRAAN 5-8T
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
BOOMGRIJPER KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 110,00 | Week: € 330,00 | Week/4W: € 250,00
BREEKHAMER 450KG KRAAN 8T CW10
Dag: € 160,00 | Week: € 560,00 | Week/4W: € 420,00
FUNDERINGSGRIJPER 5,5T-8T CW10
Dag: € 125,00 | Week: € 375,00 | Week/4W: € 285,00
GRACHTENBAK 5,5T-8T CW10
Dag: € 25,00 | Week: € 75,00 | Week/4W: € 60,00
GRONDBOOR HYDRAULISCH CW05/CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
ONKRUIDBORSTEL CW10
Dag: € 100,00 | Week: € 400,00 | Week/4W: € 300,00
PALLETVORK KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 35,00 | Week: € 105,00 | Week/4W: € 80,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 70,00 | Week: € 210,00 | Week/4W: € 160,00
ROOIRIEK VOOR KRAAN 5,5T - 8T CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 5T-8T CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 280,00 | Week/4W: € 210,00
STRONKENFREES VOOR 8T KRAAN
Dag: € 150,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
TILTROTATOR CW10 VOOR BANDENKRAAN 9T
Dag: € 110,00 | Week: € 440,00 | Week/4W: € 300,00
TRILBLOK 5,5T-8T CW10
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
TROMMELZEEFBAK CW10 KRAAN 5-8T
Dag: € 145,00 | Week: € 375,00 | Week/4W: € 195,00
V-PROFIELBAK KRAAN 5,5T-8T CW10
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
VERDICHTINGSWIEL CW10
Dag: € 65,00 | Week: € 195,00 | Week/4W: € 150,00
Toon alle accessoires
BETONSCHAAR CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 430,00 | Week: € 1.700,00 | Week/4W: € 1.275,00
BOOMGRIJPER KRAAN 13T-25T CW30/CW40
Dag: € 160,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
BOOMSCHAAR CW30
Dag: € 250,00 | Week: € 1.000,00 | Week/4W: € 750,00
BREEKHAMER 1000KG KRAAN 13T CW30/CW40
Dag: € 195,00 | Week: € 780,00 | Week/4W: € 615,00
CRUSHER KRAAN 20T-25T
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 1.075,00
FUNDERINGSGRIJPER KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 175,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
GRACHTENBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30
Dag: € 70,00 | Week: € 210,00 | Week/4W: € 160,00
GRONDBOOR HYDRAULISCH CW05/CW10
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
HIJSBALK 3T KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
HIJSBALK 1000KG KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
KANTELSTUK VOOR KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
ONKRUIDBORSTEL CW30
Dag: € 145,00 | Week: € 550,00 | Week/4W: € 350,00
PALENKRAKER 220MM-350MM
Dag: € 475,00 | Week: € 1.900,00 | Week/4W: € 1.425,00
PALLETVORK KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
RIPPERTAND KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
ROOIRIEK VOOR KRAAN 13T - 20T - 25T CW30/40
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 13T CW30/CW40
Dag: € 125,00 | Week: € 435,00 | Week/4W: € 330,00
TILTROTATOR CW30/CW40
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
TRILBLOK 13T-20T CW30
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 90KN
Dag: € 240,00 | Week: € 960,00 | Week/4W: € 720,00
TROMMELZEEFBAK CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 375,00 | Week: € 1.500,00 | Week/4W: € 1.190,00
V-PROFIELBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
VERDICHTINGSWIEL CW30
Dag: € 75,00 | Week: € 260,00 | Week/4W: € 195,00
VERLENGARM CW30/40
Dag: € 190,00 | Week: € 720,00 | Week/4W: € 425,00
Toon alle accessoires
BETONSCHAAR CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 430,00 | Week: € 1.700,00 | Week/4W: € 1.275,00
BOOMGRIJPER KRAAN 13T-25T CW30/CW40
Dag: € 160,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
BREEKHAMER 1500KG KRAAN 20T-25T CW30/CW40
Dag: € 240,00 | Week: € 1.000,00 | Week/4W: € 750,00
CRUSHER KRAAN 20T-25T
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 1.075,00
FUNDERINGSGRIJPER KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 175,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
GRACHTENBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30
Dag: € 70,00 | Week: € 210,00 | Week/4W: € 160,00
HIJSBALK 3T KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
HIJSBALK 1000KG KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
KANTELSTUK VOOR KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
METAALSCHAAR KRAAN 20T-30T CW40
Dag: € 400,00 | Week: € 1.600,00 | Week/4W: € 1.200,00
ONKRUIDBORSTEL CW30
Dag: € 145,00 | Week: € 550,00 | Week/4W: € 350,00
PALENKRAKER 220MM-350MM
Dag: € 475,00 | Week: € 1.900,00 | Week/4W: € 1.425,00
PALLETVORK KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
RIPPERTAND KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 20T-25T CW30/CW40
Dag: € 150,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
TILTROTATOR CW30/CW40
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
TRILBLOK 13T-20T CW30
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 90KN
Dag: € 240,00 | Week: € 960,00 | Week/4W: € 720,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 200KN
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 975,00
TROMMELZEEFBAK CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 375,00 | Week: € 1.500,00 | Week/4W: € 1.190,00
V-PROFIELBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
VERDICHTINGSWIEL CW30
Dag: € 75,00 | Week: € 260,00 | Week/4W: € 195,00
VERLENGARM CW30/40
Dag: € 190,00 | Week: € 720,00 | Week/4W: € 425,00
Toon alle accessoires
3D STURING GPS KRAAN
Dag: € 215,00 | Week: € 860,00 | Week/4W: € 645,00
BETONSCHAAR CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 430,00 | Week: € 1.700,00 | Week/4W: € 1.275,00
BOOMGRIJPER KRAAN 13T-25T CW30/CW40
Dag: € 160,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
BREEKHAMER 1500KG KRAAN 20T-25T CW30/CW40
Dag: € 240,00 | Week: € 1.000,00 | Week/4W: € 750,00
CRUSHER KRAAN 20T-25T
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 1.075,00
FUNDERINGSGRIJPER KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 175,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
GRACHTENBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30
Dag: € 70,00 | Week: € 210,00 | Week/4W: € 160,00
HIJSBALK 3T KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
HIJSBALK 1000KG KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 85,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 195,00
KANTELBAK VOOR KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
KANTELSTUK VOOR KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 75,00 | Week: € 225,00 | Week/4W: € 170,00
METAALSCHAAR KRAAN 20T-30T CW40
Dag: € 400,00 | Week: € 1.600,00 | Week/4W: € 1.200,00
ONKRUIDBORSTEL CW30
Dag: € 145,00 | Week: € 550,00 | Week/4W: € 350,00
PALENKRAKER 220MM-350MM
Dag: € 475,00 | Week: € 1.900,00 | Week/4W: € 1.425,00
PALLETVORK KRAAN 13T-20T CW30/CW40
Dag: € 50,00 | Week: € 150,00 | Week/4W: € 115,00
RIPPERTAND KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
ROOIRIEK VOOR KRAAN 13T - 20T - 25T CW30/40
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 20T-25T CW30/CW40
Dag: € 150,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
TRILBLOK 13T-20T CW30
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 90KN
Dag: € 240,00 | Week: € 960,00 | Week/4W: € 720,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 200KN
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 975,00
TROMMELZEEFBAK CW30/40 KRAAN 13-25T
Dag: € 375,00 | Week: € 1.500,00 | Week/4W: € 1.190,00
V-PROFIELBAK KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 90,00 | Week: € 270,00 | Week/4W: € 205,00
VERDICHTINGSWIEL CW30
Dag: € 75,00 | Week: € 260,00 | Week/4W: € 195,00
VERLENGARM CW30/40
Dag: € 190,00 | Week: € 720,00 | Week/4W: € 425,00
Toon alle accessoires
BETONSCHAAR CW40/45 KRAAN 30-38T
Dag: € 475,00 | Week: € 1.900,00 | Week/4W: € 1.425,00
BREEKHAMER 2500KG KRAAN 30T CW40/CW45
Dag: € 300,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 1.015,00
CRUSHER CW45 KRAAN 30-52T (VAST)
Dag: € 450,00 | Week: € 2.000,00 | Week/4W: € 1.500,00
RIPPERTAND KRAAN 13T-20T-25T CW30/CW40
Dag: € 80,00 | Week: € 240,00 | Week/4W: € 180,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 30T CW45
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
TRILBLOK CW40 MET KLEM 200KN
Dag: € 325,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 975,00
TUSSENSTUK KRAAN CW40/CW45
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
V-PROFIELBAK KRAAN 30-50T CW45
Dag: € 175,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
VERDICHTINGSWIEL CW45
Dag: € 120,00 | Week: € 480,00 | Week/4W: € 360,00
Toon alle accessoires
BETONSCHAAR CW40/45 KRAAN 30-38T
Dag: € 475,00 | Week: € 1.900,00 | Week/4W: € 1.425,00
BREEKHAMER 2500KG KRAAN 30T CW40/CW45
Dag: € 300,00 | Week: € 1.300,00 | Week/4W: € 1.015,00
RIPPERTAND KRAAN 30T
Dag: € 150,00 | Week: € 450,00 | Week/4W: € 340,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 30T CW45
Dag: € 200,00 | Week: € 800,00 | Week/4W: € 600,00
TUSSENSTUK KRAAN CW40/CW45
Dag: € 60,00 | Week: € 180,00 | Week/4W: € 135,00
V-PROFIELBAK KRAAN 30-50T CW45
Dag: € 175,00 | Week: € 525,00 | Week/4W: € 395,00
Toon alle accessoires
3D STURING GPS KRAAN
Dag: € 215,00 | Week: € 860,00 | Week/4W: € 645,00
CRUSHER CW45 KRAAN 30-52T (VAST)
Dag: € 450,00 | Week: € 2.000,00 | Week/4W: € 1.500,00
RIPPERTAND VOOR KRAAN CW55
Dag: € 220,00 | Week: € 880,00 | Week/4W: € 500,00
SORTEERGRIJPER KRAAN 52T CW55
Dag: € 325,00 | Week: € 1.200,00 | Week/4W: € 900,00

Productomschrijving

Soorten bakken:

 • sleuvenbak
 • graafbak
 • kofferbak
 • kasseibak

 

sleuvenbak, graafbak en kofferbak worden standaard meegeleverd bij kranen tot 8T.

Kranen vanaf 5T beschikken over een hydraulische snelwissel, hamer + rotatieleidingen

online bestelling: bij kranen >8T, gelieve steeds de gewenste bakken te vermelden in de opmerking.

kranen met hoogtebeperking: beschikbaar op 1.8T/ 2,5T/ 3,5T/ 5,5T en 8T

Veiligheidscodes

Draag een veiligheidsbril

Draag werkhandschoenen

Draag gehoorbescherming

Draag een veiligheidshelm

Draag veiligheidsschoenen met slipvrije zolen en stalen tippen

Vervoerstype

Vrachtwagen

Opleiding

Op zoek naar een opleiding om met dit toestel te werken?

Wij helpen je graag verder!